Header image alt text

Strážca prírody

Stránka neziskovej organizácie dobrovoľných členov Stráže prírody

Ďakujeme.

Posted by raider on september 6, 2013
Posted in Ďakujeme 

Ďakujeme Nitrianskym komunálnym službám za ústretovosť,spoluprácu a podporu našej činnosti.

Ďakujeme.

Posted by raider on august 21, 2013
Posted in Ďakujeme 

Za členov stráže prírody pri S CHKO Ponitrie ďakujem ľuďom na fotografiach ,za pomoc pri hasení požiaru v lokalite Drážovce dňa 19.8.2013.Vďaka ich obetavosti a nasadeniu boli škody mnohonásobne menšie.

Raider

Ďakujeme.

Posted by raider on jún 10, 2013
Posted in Ďakujeme 

Členovia Stráže prírody pri S CHKO Ponitrie týmto ďakujú spoločnosti WOODCOTE Slovakia, s.r.o. ,za operatívne,rýchlé a nezištné poskytnutie materiálnej pomoci pri finalizácii prác na priestoroch terénnej stanice na vrchole Pyramídy.

www.woodcote.sk

www.podlahy-dvere.sk

www.extherm.sk

Ďakujeme.

Posted by raider on marec 16, 2013
Posted in Ďakujeme 

Ďakujeme p.Imriškovi z Malanty za nezištné poskytnutie 600 kg krmiva pre zimujúce vtáky v Chko Ponitrie.

Ďakujeme.

Posted by raider on december 3, 2012
Posted in Ďakujeme 

Ďakujeme firmám GMTservis a Offroadservis za nezištnú pracovnú a materiálnu pomoc pri budovaní terénnej stanice členov Stráže prírody.

www.gmtservis.sk

www.offroadservis.sk

Ďakujeme.

Posted by raider on december 3, 2012
Posted in Ďakujeme 

Členovia Stráže prírody ďakujú Nitrianskej offroadovej komunite za spoluprácu a nezištnú pomoc pri zabezpečovaní našich podujatí z imobilnými spoluobčanmi.

Ďakujeme.

Posted by raider on december 3, 2012
Posted in Ďakujeme 

Ďakujeme  ŠOP SR, Správe chránenej krajinnej oblasti Ponitrie za poskytnutie propagačných materiálov o chránených územiach, v pôsobnosti S CHKO.

Ďakujeme.

Posted by raider on december 3, 2012
Posted in Ďakujeme 

Ďakujeme spoločnosti Jessenius-diagnostické centrum a.s Nitra, za nezištné poskytnutie materiálnej pomoci pri budovaní terénnej stanice Stráže prírody.

www.jessenius.sk

Ďakujeme.

Posted by raider on december 3, 2012
Posted in Ďakujeme 

Ďakujeme spoločnosti AVIS s.r.o Nitra,za ústretovosť a nezištné poskytnutie materiálnej pomoci, elektrickej energie a internetového pripojenia pri budovaní terénnej stanice na vrchole Pyramídy.

www.avistel.sk

Ďakujeme.

Posted by raider on december 3, 2012
Posted in Ďakujeme 

Ďakujeme mestu Nitra a spoločnosti Službyt za spoluprácu,ústretové jednanie a poskytnutie priestorov v bývalej budove lanovky pre potreby členov Stráže prírody.