Ďakujeme firmám GMTservis a Offroadservis za nezištnú pracovnú a materiálnu pomoc pri budovaní terénnej stanice členov Stráže prírody.

www.gmtservis.sk

www.offroadservis.sk