Header image alt text

Strážca prírody

Stránka neziskovej organizácie dobrovoľných členov Stráže prírody

Verejná zbierka

Občianske združenie Stráž prírody Ponitrie týmto vyhlasuje verejnú zbierku pod registrovým číslom 000-2015-027479 na všeobecne prospešný účel ochrany a tvorby životného prostredia, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, rozvoja sociálnych služieb a rozvoja dobrovoľníckej činnosti.

Zbierka sa vykonáva na osobitnom účte zbierky  SK4502000000003561719051, vedenom vo Všeobecnej úverovej banke a.s.

Ako Občianske združenie dobrovoľných členov Stráže prírody sa už niekoľko rokov  aktívne zaoberáme jednak ochranou prírody menežmentovými opatreniami a zásahmi v teréne a v neposlednom  rade aj environmentálnou výchovou zameranou na základné a stredné školy, kde pracujeme buď formou prednášok, alebo rôznych praktických projektov. Keďže vačšinu týchto aktivít financujeme z vlastných prostriedkov a prefinancovanie z fondov, či projektov a nadácii je málo úspešné, alebo zdĺhavé a nie vždy efektívne, radi by sme Vás touto formou verejnej zbierky poprosili o podporu našej činnosti a budúcich plánov.

Za akýkoľvek finannčný obnos vopred ďakujeme.

S pozdravom a želaním pekného dňa: Anton Kušš predseda OZ Stráž prírody Ponitrie

 

Verejná zbierka č. 000-2015-027479 bola vykonávaná od dňa 13. Októbra 2015 do 31. marca 2016 na osobitý účet. Hrubý výnos zbierky bol za dané obdobie 1230 eur.