Header image alt text

Strážca prírody

Stránka neziskovej organizácie dobrovoľných členov Stráže prírody

Kontakt

email:strazcaprirody@strazcaprirody.sk

Prosím nekontaktujte nás , ak nájdete zraneného živočícha. V takomto prípade volajte 112, kde Vám povedia ako ďalej postupovať .

Ďakujeme za pochopenie.