Členovia Stráže prírody ďakujú Nitrianskej offroadovej komunite za spoluprácu a nezištnú pomoc pri zabezpečovaní našich podujatí z imobilnými spoluobčanmi.