Ďakujeme  ŠOP SR, Správe chránenej krajinnej oblasti Ponitrie za poskytnutie propagačných materiálov o chránených územiach, v pôsobnosti S CHKO.