Začiatkom jari tohto roku som sa popri svojich terénných obchôdzkach začal zapodievať myšlienkou terénnej stanice v lokalite Zoborských vrchov.Jej potreba mi vyplynula z nutnosti operatívneho riešenia niektorých manažmentových opatrení a enviromentálných, alebo monitorovacích činností..Zameral som sa preto na vrchol Pyramídy ,ako na miesto poskytujúce najviac možností jednak pre prácu s ľudmi ,jednak pre monitoring okolia a vplyvu turizmu na okolitu prírodu,jednak pre jedinečnú skladbu fauny, flóry a geomorfologických podmienok.Zvažoval som možnosť využit na tento ciel  časť doposiaľ nevyužitého  priestoru  v bývalej  stanici lanovky.Z tohto dôvodu  som oslovil správcu objektu a po počiatočných rokovaniach, ktoré boli velmi ústretové u všetkých zúčastnených strán došlo k podpisu nájomnej zmluvy .Tým pádom sme mohli začať z upratovaním a opravami vonkajších i vnútornych častí budovy a blízkeho okolia.Rozsah prác a predbežný výsledok mnohý z Vás videli na vlastne oči a je k nahliadnutiu v galerii fotografií na tomto webe.Tu by som rád uviedol na pravú mieru aj niektoré mýty a fámy ktore sa v súvislosti s našimi aktivitami začali pochopitelne šíriť.Nebudujeme žiaden bufet ,reštauraciu ani turistickú ubytovňu ani iny kultúrny či komerčný stánok.Priestor bude prioritne využívaný ako terénna stanica členov Stráže prírody.Poslúži na uskladnenie náradia ,pitnej a úžitkovej vody,základneho zdravotníckeho materiálu pre poskytnutie prvej pomoci,protipožiarnych zariadení a ako útočisko pred nepriazdňou počasia pri plnení našich úloh a povinností.Predbežne aspoń v priebehu výkendov a v čase turistickej sezóny tam nájdete minimalne jedného z našich členov ,ktorý Vám v rámci možností vždy rád poradí alebo pomôže.Zároveň by som ešte rád podotkol ,že vidina megalomanských ziskov a investícíí tiež nie je veľmi na mieste .Vačšinu iniciatív v tejto lokalite si hradíme z vlastných zdrojov a sponzorských darov.V štádiu rozpracovania a predbežných jednani sú niektore projekty z mestom Nitra, o ktorých samozrajme poskytneme bližšie informacie,akonáhle budeme mať ucelený a reálny koncept.Dúfame že táto  naša iniciativa pozitívne prispeje k zveľadeniu tejto časti turisticky atraktívnej a rekreačne využívanej lokality,k ochrane prírody a životného prostredia ,ako aj k zachovaniu jedinečnosti tejto dominanty nášho mesta.

Raider