V rámci našich aktivít na vrchole Pyramídy sme koncom leta vykonali brigádu zameranú na vyčistenie okolitého priestoru budovy bývalej lanovky, ako aj objektu samotného.

Keďže sa nám dostalo výdatnej pomoci aj od členov Zair klubu, práca odsýpala jedna radosť a vysledkom bol vrchom naplnený 5 tonový kontajner.Vyčistil sa priľahlý priestor od buriny a náletových drevin,upravila sa polámaná borovica nad lavičkami a otvoril sa čiatočne nový výhlad na mesto spred budovy.V ďalsšich etapách sme pristúpili k oprave budovy samotnej. Prioritou bolo vymurovanie čelnej steny ,osadenie okien a aspon provizórne uzavretie priestoru pred prichádzajúcou zimou.

Omietnutie a zateplenie už bude musieť počkat na jarné slnko.

R.