Ďakujeme Nitrianskym komunálnym službám za ústretovosť,spoluprácu a podporu našej činnosti.