Za členov stráže prírody pri S CHKO Ponitrie ďakujem ľuďom na fotografiach ,za pomoc pri hasení požiaru v lokalite Drážovce dňa 19.8.2013.Vďaka ich obetavosti a nasadeniu boli škody mnohonásobne menšie.

Raider