Dňa 4. júna 2013 sa minister ŽP Peter Žiga  poďakoval tým, ktorí svojou prácou prispeli v prospech ochrany a starostlivosti o životné prostredie. Z rúk ministra životného prostredia si tak v Bratislave prebrali ocenenie Cenu ministra životného prostredia, čestné uznanie a ďakovný list 16 nominovaní kandidáti. Odovzdávanie ocenení sa konalo  pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

Čerstvým držiteľom  čestného uznania sa stal aj vedúci odboru ochrany prírody, vybraných zložiek  ŽP a odvolacích konaní Obvodného úradu životného prostredia v Nitre Ing.  Svätopluk Čepelák.Cena ministra životného prostredia sa udeľuje ako nefinančné čestné ocenenie za mimoriadne výsledky,  alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a rozvoj environmentalistiky už od roku 1999.

Ku gratuláciam k získanému oceneniu sa pripájajú aj členovia Stráže prírody pri S Chko Ponitrie.Zároveň prajeme veľa ďalších pracovných úspechov a trpezlivosti pri koordinácii našej práce a činností.