Členovia Stráže prírody pri S CHKO Ponitrie týmto ďakujú spoločnosti WOODCOTE Slovakia, s.r.o. ,za operatívne,rýchlé a nezištné poskytnutie materiálnej pomoci pri finalizácii prác na priestoroch terénnej stanice na vrchole Pyramídy.

www.woodcote.sk

www.podlahy-dvere.sk

www.extherm.sk