Ďakujeme spoločnosti AVIS s.r.o Nitra,za ústretovosť a nezištné poskytnutie materiálnej pomoci, elektrickej energie a internetového pripojenia pri budovaní terénnej stanice na vrchole Pyramídy.

www.avistel.sk