Ďakujeme spoločnosti Jessenius-diagnostické centrum a.s Nitra, za nezištné poskytnutie materiálnej pomoci pri budovaní terénnej stanice Stráže prírody.

www.jessenius.sk