Ďakujeme p.Imriškovi z Malanty za nezištné poskytnutie 600 kg krmiva pre zimujúce vtáky v Chko Ponitrie.