Header image alt text

Strážca prírody

Stránka neziskovej organizácie dobrovoľných členov Stráže prírody

V sobotu, dňa 14. apríla 2012 sa stretli dobrovoľníci ochotní pomôcť s čistením prírody v chránených územiach Tríbečského pohoria, v okrese Topoľčrany, so zbieraním odpadkov na území NPR Hrdovická, PR Solčiansky háj, PR Kovarská hôrka, okolí lesnej cesty vedúcej na Dekanovu chatu a v okolí potoka Lišňa. Pred miestnou reštauráciou Sližár sa v sobotné ráno zišlo viac ako 80 účastníkov. V dopoludňajších hodinách vyčistili chránené územia, turistické chodníky a ich okolie v územiach obcí Solčany a Kovarce od odpadu, ktorý tam počas uplynulej turistickej sezóny zanechali nezodpovední návštevníci. Hlavným organizátorom čistenia bolo Občianske združenie Aquila Horné Ponitrie.

Čítajte ďalej

Piaty ročník prechodu Zoborských vrchov

Posted by raider on jún 13, 2012
Posted in Akcie a stretnutia 

5. ročníka prechodu Zoborských vrchov, ktorý zorganizovala Správa CHKO Ponitrie sa v hojnej miere zúčastnili aj profesionálni a dobrovoľní strážcovia prírody.Uvedená akcia sa konala dňa 25. mája, v sobotu. Zraz účastníkov bol pri Špecializovanej nemocnici sv. Svorada n. o. Zobor. Plánovaný odchod o 9,00 hod. sme nedodržali z dôvodu neskoršieho príchodu prihlásených účastníkov. Najmladšími účastníkmi boli desaťmesačná Zorka a dva a polročný Jakub.My ostatní sme boli tí skôr narodeníAkciu zahájil zástupca usporiadateľa, profesionálny strážca V. Mlynek. Čítajte ďalej

Čo robiť so zraneným vtákom

Posted by raider on jún 10, 2012
Posted in Poradňa 

Ak je vták poranený, apatický či nápadne krotký pokúste sa ho najskôr odchytiť. Najosvedčenejším spôsobom je odchyt do rúk (u dravcov, sov a krkavcovitých vtákov použite pri odchyte rukavice). Ak sa vám odchyt podaril, umiestnite pacienta do priestornej papierovej krabice (ani veľká ani malá), najlepšie vystlanej starými novinami, bavlnenou látkou, či senom.

Čítajte ďalej

Zmena v zozname inváznych rastlín

Posted by raider on jún 9, 2012
Posted in Dôležité oznamy 

Dňa 15.6.2011 nadobudla účinnosť vyhláška MŽP SR č. 173/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Podľa § 2 tejto vyhlášky sa mení a dopĺňa jej príloha č. 2, v ktorej je uvedený zoznam inváznych druhov rastlín a do tohto zoznamu bola doplnená slnečnica hľuznatá (helianthus tuberosus), podľa poľovníckej terminológie topinambur

Čítajte ďalej

Karanténa

Posted by raider on jún 9, 2012
Posted in Dôležité oznamy 

Doviezli sa jedlé gaštany z Talianska – máme karanténu, zatiaľ v Prievidzi a od pondelka aj vo Zvolene!!!! Ak by sa tieto napadnuté stromčeky dostali na výsadbu do lesov, kde sú jedlé gaštany, po vyliahnutí múch (cca za dva týždne) – budú aj tieto gaštany ohrozené. Čítajte ďalej