V sobotu, dňa 14. apríla 2012 sa stretli dobrovoľníci ochotní pomôcť s čistením prírody v chránených územiach Tríbečského pohoria, v okrese Topoľčrany, so zbieraním odpadkov na území NPR Hrdovická, PR Solčiansky háj, PR Kovarská hôrka, okolí lesnej cesty vedúcej na Dekanovu chatu a v okolí potoka Lišňa. Pred miestnou reštauráciou Sližár sa v sobotné ráno zišlo viac ako 80 účastníkov. V dopoludňajších hodinách vyčistili chránené územia, turistické chodníky a ich okolie v územiach obcí Solčany a Kovarce od odpadu, ktorý tam počas uplynulej turistickej sezóny zanechali nezodpovední návštevníci. Hlavným organizátorom čistenia bolo Občianske združenie Aquila Horné Ponitrie.

Nazbieralo sa 78 vriec odpadkov, hlavne plastových fliaš, papierov, obalov z potravín, sklenených fľiaš, plechovíc, tiež nepotrebnou chladničkou, rám starej postele, hrdzavú konštrukciou lehátka, stoličku, pneumatiky a iné druhy odpadu. Jeho likvidáciu zabezpečili obce Solčany a Kovarce. Tohoročné čistenie časti Tríbečského pohoria materiálne podporil aj Obvodný úrad ŽP Topoľčany dodaním igelitových vriec a pracovných rukavíc pre zúčastnených.   Záverom predseda OZ Aquila Horné Ponitrie pri guláši poďakoval všetkým účastníkom za ich pomoc pre prírodu a odvedenú prácu, rovnako spoluorganizátorom a ďalším partnerom za spoluprácu. “ Verím, že spoločne budeme v tejto prínosnej aktivite pokračovať “, uviedol predzeda OZ p. Tureček.

Jarné čistenie časti Tríbečských vrchov zorganizovali, Občianske združenie Aquila Horné Ponitrie v spolupráci so Správou CHKO Ponitrie a členmi stráže prírody Nitrianskeho kraja.