Pozývame Vás 8. novembra 2012 o 17. 00 do Krajského osvetového strediska v Nitre na premietanie

dokumentov o Papue a Ladakhu,spojené so zaujímavým rozprávaním Ing. Ivana Breského, ktorého lákajú dobrodružné výpravy.
Sám i filmuje a v roku 2011 svojim dokumentom o Papue získal v celoštátnej súťaži  pre amatérskych filmárov Čestné uznanie.
Vstupné:1 euro

 

.