Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako gestor štátnej vednej a technickej politiky, organizuje v spolupráci s národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, ktoré je súčasťou Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky podujatie „Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2012“.

Arborétum Mlyňany SAV, špecializované pracovisko Slovenskej akadémie vied, sa ako každý rok aj teraz zapája do tohto podujatia Dňami otvorených dverí 6. a 8. novembra 2012.

Návštevníci počas týchto dvoch dní 6. a 8. novembra 2012 majú zadarmo vstup do Arboréta Mlyňany SAV a exkurzie po náučných chodníkoch pod vedením odborných sprievodcov. Exkurzie budú začínať o 10:00, 12:0014:00 hod., v prípade záujmu je potrebné sa nahlásiť pri vstupe na vrátnici. V Okrasných škôlkach Arboréta Mlyňany SAV a v predajni drevín pri vrátnici bude poskytovaná poradenská činnosť. Pamätnú izbu Dr. Štefana Ambrózy – Migazziho, zakladateľa vždyzeleného parku, si návštevníci môžu pozrieť v kaštieli spolu s výstavou jesenných dekorácii a sypaných obrazovposterovými prezentáciami zameranými na propagáciu jednotlivých činností pracoviska a prezentáciami  realizovaných projektov sadových úprav. Priestory vestibulu budú zdobiť ukážky aranžovania rastlín s využitím sempervirentov. Kaštieľ Arboréta Mlyňany SAV je otvorený pre verejnosť medzi 7.00 až 15.00 hodinou.

Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke http://www.arboretum.sav.sk/