Záchranná operácia dopadla dobre, strážcovia sa dostali k hniezdu na strome vo výške okolo sedem metro. Mláďatá vložili späť do hniezda.

Zástupca rehabilitačnej stanice ŠOP SR, S CHKO Ponitrie informoval, že v nedeľu 15.6.2013  o pätnástej hodine  ich požiadal o pomoc správca študentského domova pri záchrane mláďaťa sokola myšiara (Falco tinnunculus), ktoré z výšky približne sedem metrov vypadlo z hniezda. Hniezdo bolo situované  na ihličnatom strome v  areáli študentského domovaAntona  Bernoláka v meste Nitra – Chrenová.
Keďže mláďa po páde  nebolo zranené, bolo vrátené späť  do hniezda. Pri dokladaní mláďaťa však bolo zistené, že hniezdo nepostačuje na štyri mláďatá. Preto  bolo rozhodnuté, (aby neprichádzalo k ďalšiemu vypadávaniu mláďat) že bude vyrobená nová /väčšia/ hniezdna podložka, na ktorú sa pripevní pôvodný hniezdny materiál.Následne v nedeľu, 16. 6.2013,  bola umelá hniezdna podložka úspešne aplikovaná do koruny dreviny v mieste pôvodného hniezda takým spôsobom, že umelé hniezdo bolo zabezpečené v korune tak,  aby nemohlo spadnúť ani pri väčších vetroch, či intenzívnych búrkach.V zmysle prílohy č. 6 Vyhlášky č. 24/2003 Z.z. spoločenská hodnota zachránených vtákov je 2.655,48 € .   
V súčasnom ročnom období majú pracovníci Rehabilitačnej stanici ŠOP SR S CHKO Ponitrie  plné ruky práce. Desiatky mláďat vtákov na začiatku leta opúšťajú hniezda v ktorých prišli na svet. Práve toto obdobie je najkritickejším v živote vtákov a veľký počet mláďat ho nezvládne.Podobne sa pracovníci rehabilitačnej stanici  snažia riešiť čo najviac vypadnutých mláďat aj u iných druhov vtákov.Každý takýto prípad je individuálny a vždy sa  citlivo a kriticky hodnotí, aby adoptívni rodičia mali k dispozícii hlavne dostatok potravy.Mnohé mláďatá však opúšťajú hniezdo skôr, ako sa naučia lietať. Obyvatelia miest a obcí v týchto dňoch často telefonujú kvôli vypadnutým mláďatám rôznych druhov vtákov.Tu však ide o niečo iné. „Malé sokoly, ale i sovy alebo drozdy a pod. opustia hniezdo skôr ako vedia lietať. Rodičia ich nájdu a naďalej kŕmia“.. 

Takto nájdené mláďa uvedených druhov, ešte neschopné letu, je najlepšie vyložiť na strom, krík  alebo iné vhodné miesto, kde budú mimo dosahu mačiek alebo psov.Ak je však mláďa ešte v páperí, ide zrejme o vypadnuté, V tom prípade ho treba odovzdať do rúk odborníkov. Rovnako i v prípade, že na lokalite sa vhodné miesto pre umiestnenia mláďaťa nenachádza a ide napr. o ulicu s rušnou premávkou.Ochrana vtákov sa realizuje aj prostredníctvom projektu „Sieť záchranných staníc“, ktorého cieľom je sprevádzkovanie jednotnej centrálne koordinovanej siete záchranných staníc pre dočasne a trvale hednikepované živočíchy pôvodnej fauny SR.

V.M.