V rámci environmentálnej výchovy členovia Stráže prírody a našej organizácie vykonávajú v priebehu roka sériu prednášok s tématikou ochrany prírody na základných školách v meste Nitra.

….