V rámci podpory hniezdneho obdobia sa snažíme každoročne osádzať vtáčie búdky a poskytnúť tak našim operencom viac možností k rozmnožovaniu .