V priebehu mesiaca február sa rozhodli Clenovia Stráže Prírody pri správe CHKO Ponitrie zorganizovať ku Dňu mokradí brigádu v PP Cermiansky močiar.Naše predošlé zistenia počas monitorovania dotyčnej lokality totiž ukázali,že v území sa vyskytuje viacero nedostatkov,ako napríklad zničené označenie lokality,komunálny odpad nachádzajúci sa priamo v území a bol zistený dokonca nelegálny výrub drevín.Naša aktivita sa preto zamerala hlavne na tieto problémy.Obnovilo sa značenie prelepením tabúľ a natretím stlpov a vybralo sa niekoľko vriec odpadu.Kedže sa výrubom stromov zničili aj hniezdne možnosti v podobe dutín pre niektoré druhy vtákov,rozhodli sme aspoň sčasti nahradiť tieto osadením búdok a zvýšiť tým možnosti pre dutinové hniezdiče.Zostáva  teraz už len robiť pravidelný monitoring,či budú búdky obsadené a hlavne aké druhy ich zaberú.Akcia teda prebehla dobre a aj napriek silnejšiemu chladnému vetru to bolo fajn stretnutie.Veľká vdaka patrí všetkým čo prišli,za účasť a podporu.

Karol Babčan