Dňa 29.7.2012 a 31.7.2012 vykonali členovia dobrovoľnej stráže prírody Anton Kušš,
RNDr.Viktor Sidor , Viktor Mlynek a Jozef Záhorec opravu schodov vedúcich po turistickej značke k PP Jaskyňa
Sv.Svorada v území NPR Zoborská lesostep.

Celkove išlo o počet 7 opravených schodov (vypadnuté v minulosti – stav trval cca 10 rokov),
ktoré boli zabezpečené v opravených častiach proti posunu železnými kolíkmi. Uložených bolo na vypadnuté
miesta 10 ks kamenných schodov. Materiál a náradie si strážcovia zabezpečili
svojpomocne bez prispenia Mesta Nitra a RKC Biskupstvo Nitra. Pohyb na turistickom
chodníku sa tým stal znovu o niečo bezpečnejší.
V zmysle záznamu OÚŽP Nitra z okresnej revízie NPR Zoborská lesostep zo dňa
25.10.2011 tak bolo vykonané opatrenie č.5:Opraviť schody k jaskyni.Termín: do 30.6.2012

Zodpovedný: Mesto Nitra (územie je súčasťou mestského lesoparku) formou VPP a v
spolupráci s vlastníkom (RKC Biskupstvo Nitra), strážou prírody a Slovenským
skautingom“

– splnené len členmi dobrovoľnej a profesionálnej stráže prírody.

RNDr. Viktor Sidor