V najbližších dňoch sa uskutoční v lokalite Velké Zálužie-Jarok (časť Titváň) v okr.Nitra brigáda ohľadom  migrácie(ťahu) žiab.

Činnost bude spočívať v natiahnutí zábranovej fólie pozdlž cestnej komunikácie v dlžke cca 300m.

Pre bližšie informácie a potvrdenie účasti kontaktujte hlavného koordinátora akcie člena Stráže prírody p.Klimička.

 

Kontaktné údaje:  tel: 0903 693 552

mail:klimicek@centrum.sk