Navrhované územie európskeho významu Stráž sa nachádza na južnom okraji pohoria Vtáčník v území chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Rastie tu chránený druh európskeho významu popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia subsp. moravica) a mnoho ďalších chránených druhov. Lokalita je po viac ako 50-ročnom nehospodárení (kosenie, pastva) v zarastenom stave a spomínaný druh tu má nepriaznivé podmienky na svoj život. V roku 2009 prevzali lokalitu do starostlivosti členovia Stráže prírody a od tohto roku každoročne realizujú manažmentové opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu chránených druhov. Realizácia opatrení je zameraná na odstránenie nepôvodných a nežiaducich drevín, kosenie zarastajúcich plôch s výskytom popolavca d.m. a následné odstránenie pokosenej biomasy.