Členovia stráže prírody pri Správe CHKO Ponitrie za spolupráce členov OZ Aquila Horné Ponitire a OZ Stráž prírody Ponitrie zorganizovali v sobotu dňa 26.4.2014 tretí ročník jarného čistenia prírody v kraji kremencových hôrok v území CHKO Ponitrie, v okrese Topoľčany.Na uvedenej akcii sa zúčastnilo 20 dobrovoľníkov.Celej akcii neprialo počasie, je teda potrebné vyzdvihnúť skutočnosť, že aj vo vytrvalom daždi sa zišla pomerne veľká skupina ľudí, ktorí pohodlie domova vymenili za nepohodu pri zbere odpadu v zablatenom teréne. Po vytvorení skupín sa tieto pustili do práce vo vopred vybraných lokalitách a to v prírodnej rezervácii Solčiansky Háj, na turistickej modrej značke vedúcej nivou potoka Lišňa, ako aj na pár ďalších lokalitách v okolí obce Solčany. Odpad sa zvážal autom ku kontajneru, ktorý obec Solčany umiestnila pri tejto príležitosti na okraji obce.Po skončení prác si upršanú atmosféru účastníci tradične spríjemnili posedením pri dobrom guláši.

 

 

 

Karol Babčan