Budovanie terénnej stanice Stráže prírody – Pyramída