Na začiatku migrácie žiab bola umiestnená tabula (na strome v pravo) upozorňujuca vodičov na
opatrnosť pri prechádzaní daného úseku