Koncom marca 2012 sa na miestnej komunikácii medzi obcami Jarok a Veľké Zálužie miestna  časť Titváň) okr. Nitra konal 1.ročník záchrany žiab. Každoročne na jar sa žaby presúvajú z lesov do rybníkov, aby nakládli vajíčka a priviedli na svet novú populáciu. Z Párovského hája sa ,,presúvali „(hlavne v noci a po daždi, neraz som tam bol aj do neskorej noci) do chovného rybníka pri Veľkom Záluží. Žaby museli prejsť cez cestu,  dĺžke asi 1,3 km, kde často jazdia autá a z toho dôvodu bolo nutné spraviť isté opatrenia, ktoré by predišli väčšiemu úhynu spomínaného obojživelníka. Tak som ,, na kolene “ vyrobil dve tabule, ktoré upozorňovali vodičov o zvýšenom počte výskytu žiab na ceste, ktoré boli umiestnené na začiatku a konci daného úseku( na stromoch).


 

Ďalej v obciach Jarok a Veľké Zálužie pravidelne v miestnom rozhlase boli upozorňovaní vodiči motorových vozidiel, aby tam jazdili opatrnejšie, čo aj s časti dodržiavali, no aj napriek tomu, menšiemu úhynu( asi 150 ks za 16 dní) sa nedalo zabrániť. Spoločenská hodnota migrujúcich žiab je : Ropucha bradavičnatá (Bufo bufo)-165,97 €, Skokan zelený (Ranakl.esculenta )-165,97€. Spolu so strážcami prírody( A. Kušš, K. Babčan) a dobrovoľníkmi z Veľkych Ripnian pani Š. Benovičová, sl. M
Benovičová-Mery a Š. Ju (asi 14 dní), monitorovať a prenášať žaby cez spomínaný úsek, aby úhyn bol čo najmenší.

Podľa vzoru Holandských ochrancov prírody sme spolu vybudovali tri umelé záchytné jazierka( 4 x 1m).Predpokladali sme, že žaby sa budú sústreďovať práve tam, odkiaľ by už nebol problém ich preniesť na druhú stranu,(bohužiaľ, nápad prišiel práve vtedy, keď „ťah žiab“ už pomaly končil. (Nevadí ostalo to do budúcna)Touto cestou ďakujeme starostovi Obecnému úradu Jarok p. Bakytovy za poskytnutie mechanizácie (cisterny) a bývalej prednostke OUŽP v Nitre Ing. Medovičovej za poskytnutie finančnej pomoci 5O € na zakúpenie fólie.
Počas tejto akcie bolo zachránených – prenesených asi 300 ks spomínaných žiab. Bola to slabšia populácia. Dúfame, že na rok ich už bude viac.
Záverom by som chcel ešte poďakovať strážcovi RNDr. V. Sidorovi a Ing. Bodnárovej, pracovníkom OUŽP v Nitre za nezištnú pomoc a všetkým ostatným, ktorí sa akcie zúčastnili. Verte, nebolo to zbytočné – v súčasnosti (jún 2012) sa pri spomínanom rybníku pohybujú stovky možno tisíce malých žiab.
Nakoniec by som zdôraznil, že aj keď sme nemali žiadne skúsenosti, materiál a ani financie, akciu považujem za ,,vydarenú“ s  tým, že na druhý ročník polovica marca 2013) sa chceme už skôr a lepšie pripraviť a hlavne veríme, že sa nájde nejaký sponzor na zabezpečenie potrebného materiálu.

Strážca prírody Ján Klimiček