Vytváranie hniezdnych podmienok patrí u nás k tým najstarším metódam ochrany vtáctva. Najznámejším druhom vytvárania  umelých hniezd pre vtáky sú nepochybne vtáčie búdky.        Na výrobu vtáčích búdok sa v súčasnosti nemôžeme pozerať len ako na detskú činnosť. Tak si ju predstavujú doteraz mnohí ľudia.  Práve naopak, je to  najdôležitejšia  metóda ochrany ohrozených a ubúdajúcich druhov vtáctva. Intenzívne využívanie lesov a voľnej krajiny zapríčiňuje nedostatok starých stromov s vhodnými dutinami pre hniezdenie vtákov,  ktoré obsadzujú dutiny vytesané ďatľami. Ďatle si vytvárajú dutiny do stromov a využívajú ich na hniezdenie len raz. Nasledujúci rok sú potom tieto dutiny obsadené menšími spevavcami.  Hromadným vyvesovaním vhodných búdok sa posilňujú a vytvárajú stabilné populácie vtákov. Úbytok starých stromov a hniezdnych možností členovia stráže prírody nahradili osadením 12 ks hniezdnych  vtáčich  búdok na lokalite SKUEV Gýmeš v k. ú. Jelenec a 18 ks vtáčich búdok v Chránenom vtáčom území Tríbeč v  k. ú. Velčice, v areáli Zverofarmy Velčice . Podarila sa dobrá vec. Chceli by som poďakovať hlavnému sponzorovi Fy Stavex Nitra /I. Horváthovi a Ing. R. Horváthovi, členom stráže prírody/  za dodanie materiálu na výrobu ako i samotnú výrobu  vtáčich búdiek a členovi stráže prírody V. Mlynekovi za dodanie náterových hmôt a povrchové dokončenie úpravy búdok. Za pomoc pri osádzaní by som chceli poďakovať Mgr. P. Egyudovi, A. Kuššovi, J. Fázikovi a J.Klimíčkovi,dobrovoľným členom stráže prírody. K vykladaniu búdok sa pridávajú každoročne aj desiatky dobrovoľníkov a ornitológov v rôznych regiónoch Slovenska, čím prispievajú k ochrane vtáctva. Pridať sa môžete aj vy. Návody na tvorbu búdok pre rôzne druhy vtákov najdete na:www.vtáky.sk                                                                                                                                    Boli by sme radi, keby sme takýchto nápadov vedeli zorganizovať do budúcnosti viac a po každej takej akcii si môžeme pokojne povedať, že sme prispeli k zvýšeniu vtáčej populácie v našom území.

V.M.