Labuť na Hangockej.          

Po dlhom teplom období prišla ku nám konečne zima.  Spolu s ňou pribudla práca pracovníkom Rehabilitačnej stanice hendikepovaných živočíchov, ktorú prevádzkuje  ŠOP SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre, v podobe údajne zamrznutých labutí hrbozobých.                                                                                                                                                Na pohotovostné telefónne číslo rehabilitačnej stanice volala pani, že na mŕtvom ramene Hangócka v starom parku v Nitre zamrzla labuť. Pracovník zabezpečujúci pohotovosť oznamovateľku uisťil, že s najväčšou pravdepodobnosťou zamrznutá nie je  a radil jej, aby sa pokúsila labuť vyplašiť. Po opätovnom naliehaní oznamovateľky a ďalšom telefonickom oznámení inej oznamovateľky  na určené miesto vyráža pracovník stanice zabezpečujúci pohotovosť.  Keďže na brehu mŕtveho ramena sa pristavujú ďalší nespokojní občania telefonoval ďalšiemu kolegovi a oboznamoval ho s dianím a stavom labute na mŕtvom ramene, ktorú nedokázal dostupnými prostriedkami vyplašiť.                                                        Po príchode ďalšieho kolegu, ako i vzhľadom k nedostatočnej hrúbke ľadu na vodnej hladine sa rozhodli, že na pomoc si prizvú kolegov z Hasičského záchranného zboru v Nitre, ktorí majú potrebnú techniku.   Operačný dôstojník hneď po prijatí ich požiadavky na miesto ihneď vyslal zásahovú jednotku. Príslušníci  hasičského a záchranného zboru prišli k mŕtvemu ramenu s plnou výbavou,  mali čln aj špeciálnu nafukovaciu lavičku, určené najmä na použitie pri záchrane ľudí,  pod ktorými sa preboril ľad,  spadli do vody,  prípadne sa topia. Keď sa zasahujúci príslušník priblížil na pár metrov od labute,  tá  zrazu vstala a s trepotom krídiel prešla k druhému brehu. Podľa reakcie labute sme skonštatovali, že táto je v dobrom kondičnom stave a nejaví žiadne známky poranenia.    Podobné prípady riešili ochrancovia prírody aj v okresoch Topoľčany a Levice. Všetky oznámenia však skončili  rovnako. Labute si na ľadovej ploche  len chránia nohy pred ľadovým vetrom. Preto si sadnú na ľad a na jednom mieste zostávajú i niekoľko hodín.  Labuť tak stačí len  vyplašiť a ona s najväčšou pravdepodobnosťou odletí, prípadne utečie. Aby labuť zamrzla do ľadu, musela by byť zranená alebo veľmi vysilená.

Najlepšou pomocou v zimných mesiacoch pre vodné vtáky je, nedokrmovať ich na stojatých vodách. Vodní vtáci totiž pri dostatku potravy nemajú potrebu odletieť na rieku, ktorá nezamŕza.

Chodíte radi kŕmiť labute na stojaté vody ? Teraz by ste sa svojej  záľuby mohli hlavne v ich prospech vzdať.

Nitra, 31.1 2. 2014

V.M.