V dňoch 8. júna až 10. júna t.r. pracovníci S CHKO Ponitrie v súčinnosti s členmi RPS /Ochrana dravcov na Slovensku/ a členmi stzráže prírody vykonali krúžkovanie orlov kráľovských v pohorí Tríbeč.Na celom Slovensku ich žije okolo štyridsať párov. V celoeurópskej populácii s výnimkou Ruska, kNajstarším známym hniezdiskom orla kráľovského v Slovenskej republike je pohorie Tríbeč. V januári roku 2008 bolo pohorie Tríbeč vyhláškou M ŽP SR vyhlásené za Chránené vtáčie územie.de sa sčítanie nerobí ich žije iba 450 párov.V Nitrianskom kraji hniezdi 8 párov.Orol kráľovský je u nás tretím najväčším hniezdiacim dravým vtákom. Pôvodne bol stepným druhom, u nás mu step nahrádza poľnohospodárska krajina. Jeho výskyt u nás je evidovaý od II. svetovej vojny.Orol kráľovský je o niečo menší od orla skalného. V rozpätí krídiel meria do 2,2 m a váži do 3,5 kg. Samica je vždy väčšia ako samec.Hniezda orla kráľovského bývajú umiestnené  na vysokých stromoch. Stavajú ho obaja partneri, ktorí odchovávajú jedno až tri mláďatá. Tie začínajú samostatne hniezdiť až v  šiestom roku života. Žiaľ veľmi málo sa ich  tohto veku dožije. Zabíjajú ich pytliaci, ale smrť nachádzajú aj na stĺpoch 22 kV elektrických vedení, ktoré nazývame stĺpy smrti. Zabíjajú sa tu hlavne mladé vtáky, ktoré ešte nevedia pristávať.Presné miesta, kde orly hniezdia neprezradíme, nakoľko po nich idú tzv. vykrádači hniezd, ktorí si zo vzácnych vtákov robia biznis.Potravou orla kráľovského sú najmä drobné hlodavce a škrečky. Menej loví vtáky, no v prípade núdze nepohrdne ani zdochlinami.Dospelé orly, ktoré vytvárajú trvalé páry, sa zdržiavajú vo svojom teritóriu po celý rok.V prírode nemá prirodzených nepriateľov okrem človeka, ktorého činnosťou býva vačšinou  spôsobené znižovanie jeho početnosti.Tím ochranárov, tieto dravé vtáky pozoruje už takmer 34 rokov.Dňa 8 júna bolo okrúžkovaných 6 mláďat orla kráľovského – viď foto.

Ochrana.

Orol kráľovský je na Slovensku chránený týmito právnymi predpismi:

– Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

– Vyhláška MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny

– Zákon NR SR č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín . Orol kráľovský je chránený aj medzinárodnými dohovormi, ktoré ratifikovala aj Slovenská republika:

– „CITES – Washingtonský dohovor“ o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín

– „Bernský dohovor“ o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a ich stanovíšť

– „Bonnský dohovor“ o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov