Občianske združenie  Aquila Horné Ponitrie so sídlom v Solčanoch zorganizovalo dve dlho pripravované  jesenné brigády, michalskú 29. septembra  a druhú 6. októbra 2012.  Dobrovoľníci realizovali niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré sú súčasťou plánu práce OZ Aquila na tento rok.

Prvým bolo  osadenie informačného panelu na okraj CHKO Ponitrie.  Prípravné práce zahŕňali grafický návrh, prípravu textov, máp a obrázkov, skúšobné výtlačky a prípravu dreveného rámu a dvoch lavičiek.  Dobrovoľníci v sobotu vyčistili miesto, vykopali jamy, upevnili drevený rám a umiestnili dve lavičky. Miesto sa okamžite stalo zastávkou pre turistov, cyklistov a iných návštevníkov lesa. Na paneli sú mapy CHKO Ponitrie, Chráneného vtáčieho územia Tribeč a hôrok, ďalej obrázky a texty popisujúce tieto územia.

Druhým opatrením bolo umiestnenie rampy zabraňujúcej vstup autám do priestoru bývalej skládky komunálneho odpadu pod lesom. Rampu poskytla obec, dobrovoľníci v sobotu v rámci brigády  osadili stĺpy a rampu zabezpečili zámkou. Rampa zamedzí vstup nákladným a osobným autám vstup na cestu vedúcu na bývalé smetisko a dopomôže tomu, aby sa skládka naozaj stala minulosťou.

Tretím dôvodom na sobotňajšiu brigádu bola nutnosť znovu vyzbierať odpad po nezodpovedných návštevníkoch našich lesov. Členovia OZ Aquila, členovia turistického oddielu James Solčany, dobrovoľníci zo Stráže prírody znovu zbierali plastové fľaše, papiere, plechovky  z Národnej prírodnej rezervácia  Hrdovická, Prírodnej rezervácie  Solčiansky Háj a cesty na Dekanovú chatu

Na záver sa zúčastnení zišli na príjemnom občerstvení s pocitom dobre vykonanej práce. Všetkým patrí vďaka.

A.R.