Pod týmto názvom bola inštalovaná detská výtvarná výstava Nitrianskeho kraja v respíriu I. Základnej školy Vráble,

Na plagátoch aj tentoraz dominovali kontrasty zničenej a zachovanej prírody, na niektorých boli výrazné nápisy napr.,“ Si súčasť prírody, chráň si ju“ prezentovala sa tematika ochrany rastlín, živočíchov, problematika odpadov z domácností, boj proti vypaľovaniu a ďalšie. Niektoré motívy ako by boli podobné.
Na vernisáži sme objavili námety, ktoré upútali naše pohľady. Tvár dievčaťa, ktorá nemá dúhovku, ale zemeguľu, ale aj medveď, ktorý mal namiesto kožušiny okolo krku prevesenú kožu z človeka, deti brániace posledné stromky svojimi telami.
Hlavná cena bola udelená za prácu zobrazujúcu obrovskú farebnú veľrybu nad sivým ponurým mestom. „ Veľryba má predstavovať všetky zvieratá sveta, lebo čím ďalej tým viac príroda trpí a keďže mám veľmi rada zvieratká mojim prianím je aby ľudia tieto neutláčali“ okomentovala svoje víťazné dielo Veronika Maťková z Komárna.
Organizátori aj takouto formou mladej generácii vštepujú lásku k prírode a znalosť rozlíšenia dobrého, či macošského vzťahu človeka k nej. Aj takto sa dá vychovávať u mladých ľudí ten naozajstný vzťah k prírode.
Nemožno nespomenúť a zároveň sa poďakovať za dobrú prácu pedagógov. Opäť sa preukázalo, že záleží predovšetkým na práci učiteľa, aký priestor venuje problematike ochrany prírody.
Na margo Ekoplagátu, ako ojedinelej súťaže v Nitrianskom regióne riaditeľka školy skonštatovala : Trošku mi je ľúto, že pojem ochrana prírody mnohým ľuďom zovšednel. Do popredia sa posunuli zaujímavejšie aktivity, ja viem že sú potrebné, ale ak si zničíme planétu nebudeme ich mať kde rozvíjať…“
Odborná porota zo 117 prác udelila 15 cien, z toho dve zvláštne a jednu hlavnú.
V.M.