Header image alt text

Strážca prírody

Stránka neziskovej organizácie dobrovoľných členov Stráže prírody

Jedna z našich aktivít v obraze

Posted by raider on február 27, 2015
Posted in Činnosť 

http://youtu.be/eqD9Uf3WLCI

Brigáda ku Dňu Mokradí

Posted by raider on február 26, 2015
Posted in Činnosť 

V priebehu mesiaca február sa rozhodli Clenovia Stráže Prírody pri správe CHKO Ponitrie zorganizovať ku Dňu mokradí brigádu v PP Cermiansky močiar.Naše predošlé zistenia počas monitorovania dotyčnej lokality totiž ukázali,že v území sa vyskytuje viacero nedostatkov,ako napríklad zničené označenie lokality,komunálny odpad nachádzajúci sa priamo v území a bol zistený dokonca nelegálny výrub drevín. Čítajte ďalej

Kamzík vo Vtáčniku

Posted by raider on február 23, 2015
Posted in Terenne výjazdy a manažment 

V januári 2015 všetkých zanietených ochranárov a priaznivcov prírody potešila správa o výskyte kamzíka vrchovského v CHKO Ponitrie. Spozorovaný bol pravdepodobne trojročný jedinec samčieho pohlavia, pohybujúci sa po skalných útvaroch v pohorí Vtáčnika. Čítajte ďalej