Vďaka finančnej podpore Rotary klubu Nitra Harmony sme osadili tri nové informačné panely v lokalite Pyramída ,Lesostep a vstupe do lesa pod priesekom bývalej lanovky na modrej turistickej značke.Grafickú úpravu zabezpečila S Chko Ponitrie a výroba a osadenie bolo zase dielom členov Stráže prírody.

Dúfame ,že sme tým v dobrom prispeli k informovanosti občanov o územi v ktorom žijú, alebo ho navštívili a budú čo najdlhšie slúžit ku prospechu všetkým.