Header image alt text

Strážca prírody

Stránka neziskovej organizácie dobrovoľných členov Stráže prírody

Autor:Jaroslav Košťal

Moderná ochrana prírody počíta nielen s uchovaním vzácnych častí prírody v nedotknutom stave, ale aj s aktívnou starostlivosťou o tie biotopy, ktoré si vyžadujú obhospodarovanie človekom (manažment). Bez neho by postupne zanikli. Čítajte ďalej

Ďakujeme.

Posted by raider on marec 16, 2013
Posted in Ďakujeme 

Ďakujeme p.Imriškovi z Malanty za nezištné poskytnutie 600 kg krmiva pre zimujúce vtáky v Chko Ponitrie.