Header image alt text

Strážca prírody

Stránka neziskovej organizácie dobrovoľných členov Stráže prírody

Zachránený vodný hlodavec.

Posted by raider on december 9, 2012
Posted in Napísali o nás 

V uliciach mesta sa hliadky mestskej polície stretávajú počas svojej hliadkovej činnosti s rozličnými situáciami. Sú zvyknuté preverovať oznamy o túlavých psoch, mačkách, zdomácnených aj divých  vtákoch a dokonca v nie tak dávnej minulosti aj o koňovi, voľne sa pohybujúcom po uliciach mestskej časti Janíkovce. Vodný hlodavec je však v meste vzácnosťou. Čítajte ďalej

Trocha histórie.

Posted by raider on december 4, 2012
Posted in Pyramída 

Lanovka .

Lanová dráha bola projektovaná v roku 1966 – TRANSPORTA n.p. Chrudim.Výrobca a dodávateľ zariadenia – TRANSPORTA n.p. Chrudim.Lanová dráha bola uvedená do prevádzky v roku 1970. Čítajte ďalej

Brigáda 22.9.2012

Posted by raider on december 4, 2012
Posted in Pyramída 

V rámci našich aktivít na vrchole Pyramídy sme koncom leta vykonali brigádu zameranú na vyčistenie okolitého priestoru budovy bývalej lanovky, ako aj objektu samotného. Čítajte ďalej

Úvodom.

Posted by raider on december 4, 2012
Posted in Pyramída 

Začiatkom jari tohto roku som sa popri svojich terénných obchôdzkach začal zapodievať myšlienkou terénnej stanice v lokalite Zoborských vrchov.Jej potreba mi vyplynula z nutnosti operatívneho riešenia niektorých manažmentových opatrení a enviromentálných, alebo monitorovacích činností..Zameral som sa preto na vrchol Pyramídy ,ako na miesto poskytujúce najviac možností jednak pre prácu s ľudmi ,jednak pre monitoring okolia a vplyvu turizmu na okolitu prírodu,jednak pre jedinečnú skladbu fauny, flóry a geomorfologických podmienok.Zvažoval som možnosť využit na tento ciel  časť doposiaľ nevyužitého  priestoru  v bývalej  stanici lanovky.Z tohto dôvodu  som oslovil správcu objektu a po počiatočných rokovaniach, ktoré boli velmi ústretové u všetkých zúčastnených strán došlo k podpisu nájomnej zmluvy .Tým pádom sme mohli začať z upratovaním a opravami vonkajších i vnútornych častí budovy a blízkeho okolia.Rozsah prác a predbežný výsledok mnohý z Vás videli na vlastne oči a je k nahliadnutiu v galerii fotografií na tomto webe.Tu by som rád uviedol na pravú mieru aj niektoré mýty a fámy ktore sa v súvislosti s našimi aktivitami začali pochopitelne šíriť.Nebudujeme žiaden bufet ,reštauraciu ani turistickú ubytovňu ani iny kultúrny či komerčný stánok.Priestor bude prioritne využívaný ako terénna stanica členov Stráže prírody.Poslúži na uskladnenie náradia ,pitnej a úžitkovej vody,základneho zdravotníckeho materiálu pre poskytnutie prvej pomoci,protipožiarnych zariadení a ako útočisko pred nepriazdňou počasia pri plnení našich úloh a povinností.Predbežne aspoń v priebehu výkendov a v čase turistickej sezóny tam nájdete minimalne jedného z našich členov ,ktorý Vám v rámci možností vždy rád poradí alebo pomôže.Zároveň by som ešte rád podotkol ,že vidina megalomanských ziskov a investícíí tiež nie je veľmi na mieste .Vačšinu iniciatív v tejto lokalite si hradíme z vlastných zdrojov a sponzorských darov.V štádiu rozpracovania a predbežných jednani sú niektore projekty z mestom Nitra, o ktorých samozrajme poskytneme bližšie informacie,akonáhle budeme mať ucelený a reálny koncept.Dúfame že táto  naša iniciativa pozitívne prispeje k zveľadeniu tejto časti turisticky atraktívnej a rekreačne využívanej lokality,k ochrane prírody a životného prostredia ,ako aj k zachovaniu jedinečnosti tejto dominanty nášho mesta.

Raider

 

Ďakujeme.

Posted by raider on december 3, 2012
Posted in Ďakujeme 

Ďakujeme firmám GMTservis a Offroadservis za nezištnú pracovnú a materiálnu pomoc pri budovaní terénnej stanice členov Stráže prírody.

www.gmtservis.sk

www.offroadservis.sk

Ďakujeme.

Posted by raider on december 3, 2012
Posted in Ďakujeme 

Členovia Stráže prírody ďakujú Nitrianskej offroadovej komunite za spoluprácu a nezištnú pomoc pri zabezpečovaní našich podujatí z imobilnými spoluobčanmi.

Ďakujeme.

Posted by raider on december 3, 2012
Posted in Ďakujeme 

Ďakujeme  ŠOP SR, Správe chránenej krajinnej oblasti Ponitrie za poskytnutie propagačných materiálov o chránených územiach, v pôsobnosti S CHKO.

Ďakujeme.

Posted by raider on december 3, 2012
Posted in Ďakujeme 

Ďakujeme spoločnosti Jessenius-diagnostické centrum a.s Nitra, za nezištné poskytnutie materiálnej pomoci pri budovaní terénnej stanice Stráže prírody.

www.jessenius.sk

Ďakujeme.

Posted by raider on december 3, 2012
Posted in Ďakujeme 

Ďakujeme spoločnosti AVIS s.r.o Nitra,za ústretovosť a nezištné poskytnutie materiálnej pomoci, elektrickej energie a internetového pripojenia pri budovaní terénnej stanice na vrchole Pyramídy.

www.avistel.sk

Ďakujeme.

Posted by raider on december 3, 2012
Posted in Ďakujeme 

Ďakujeme mestu Nitra a spoločnosti Službyt za spoluprácu,ústretové jednanie a poskytnutie priestorov v bývalej budove lanovky pre potreby členov Stráže prírody.